Thời gian: 15/03-20/03/2021
Địa điểm: Bình Dương
Thời gian: 26/11-30/11/2020
Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng
Thời gian: 12/10-17/10/2020
Địa điểm: Hà Nội