Thời gian: 21/03-24/03/2019
Địa điểm: Nhà khách Thể thao - Số 215C Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: 02/07 - 08/07/2018
Địa điểm: Nhà thi đấu Lê Trung Kiên, 98 Duy Tân, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Thời gian: 16/03 - 19/03/2018
Địa điểm: Nhà khách Thể thao - Số 215C Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian: 09/03 - 12/03/2018
Địa điểm: Cung Thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng
Thời gian: 02/03 - 05/03/2018
Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao Tỉnh Hải Dương