02

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; nhằm mục đích phổ biến và hướng dẫn thực hiện các bước nhảy của bài quy định Syllabus áp dụng trong tất cả các giải Khiêu vũ thể thao trên toàn quốc, Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo bài quy định Syllabus cho các trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và vận động viên Khiêu vũ thể thao.

Chi tiết và mẫu đăng ký tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm