10
Thực hiện yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao thể thao về việc phát huy vai trò của các liên đoàn, hiệp hội thể thao trong việc quản lý hội viên. Để thuận tiện cho mọi hoạt động của Liên đoàn và việc theo dõi quản lý hội viên được đi vào nề nếp đúng theo quy định của Điều lệ. Liên đoàn Thể dục Việt Nam xin hướng dẫn các thủ tục đăng ký hội viên theo công văn số 66/CV-LĐTDVN đính kèm theo.