Chọn năm:
Thời gian: 21/03-24/03/2019
Địa điểm: Nhà khách Thể thao - Số 215C Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh