Giải Vô địch Thể dục Aerobic quốc gia
Thời gian: 12/10-17/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung:
Điều lệ:
Mẫu đăng ký thi đấu:
Kết quả:
Lịch thi đấu:
Bảng tổng sắp: