21

Nhằm phát triển và nâng cao trình độ lực lượng huấn luyện viên môn Thể dục Aerobic, Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thể dục quốc tế (FIG) tổ chức lớp huấn luyện viên Thể dục Aerobic quốc tế ACADEMY bậc I tại Hà Nội từ ngày 19/6 đến 27/6/2017, lý thuyết được tổ chức tại phòng họp khách sạn Luxeden và thực hành được tổ chức tại nhà tập Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội. Lớp huấn luyện do các giảng viên của Liên đoàn Thể dục quốc tế (FIG) trực tiếp đào tạo, tham gia khóa đào tạo có 26 học viên đến từ Việt Nam (13 học viên), Indonesia (4 học viên), India (3 học viên), Iran (2 học viên), Nhật Bản (1 học viên), Uzbekistan (1 học viên), Ukraine (1 học viên) và Mongolia (1 học viên). 

Đây là một trong những chương trình của Học viện FIG (FIG Academy) nhằm cung cấp một hệ thống huấn luyện được đào tạo được tổ chức theo thứ tự ưu tiên và được chuẩn hóa cho sự phát triển thể dục thể thao trên toàn thế giới dựa trên các nguyên tắc về khoa học thể thao, y tế, đào tạo hiện tại. Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức khóa đào tạo cho các huấn luyện viên Thể dục Aerobic, lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2008 (bậc I), 2009 (bậc II) và 2010 (bậc III). 

Nội dung chính của khóa huấn luyện được thiết kế để trang bị cho các huấn luyện viên môn Thể dục Aerobic các kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể đạt được các kết quả cao nhất trong công tác huấn luyện đào tạo vận động viên. Bên cạnh các kiến thức do các giảng viên của Liên đoàn Thể dục quốc tế truyền đạt, các huấn luyện viên đến từ các quốc gia còn được trực tiếp trao đổi nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức của mình. 

Kết thúc khóa đào tạo bậc I, các học viên phải trải qua bài thi về lý thuyết và thực hành, Liên đoàn Thể dục quốc tế và Liên đoàn Thể dục Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham dự khóa đào tạo và để làm căn cứ cho việc đăng ký các lớp đào tạo bậc cao hơn.